background

Staviškių piliakalnis

Važiuodami Verkių gatve beveiki iki jos galo, link Žaliųjų ežerų, privažiuosite Staviškių piliakalnį. Kitaip jis dar žinomas Naujųjų Verkių vardu. Nuo jo šiaurės rytų kryptimi apie puse kilometro nutolęs Staviškių pilkapynas.

Piliakalnis datuojamas I tūkst. Jis įrengtas atskiros kalvos pietinėje dalyje. Viršuje yra trikampė, pailga, 50 m ilgio ir 40 m pločio aikštelė su 1 m pakilimu viduryje. Piliakalnis stačiašlaitis, 10 m aukščio.

2000 m. Staviškių piliakalnis sutvarkytas, jo šlaite įrengti laiptai. Rytiniame šlaite stovi 1928 metais pastatyta Jėzaus skulptūra.