background

Naųjųjų Verkių popieriaus fabrikas

Naujųjų Verkių popieriaus fabrikas yra seniausias veikiantis popieriaus fabrikas Lietuvoje. Tai labai svarbus istorinis paminklas. Pagal senus dokumentus popieriaus dirbtuvė, priklausiusi vyskupui Konstantinui Kazimierui Bžostovskiui, Verkiuose buvo įkurta 1690 m. gražiose Verkių apylinkėse prie Riešės upelio. Nustojo veikti 18 a. pradžioje. Praėjus daugiau kaip 130 metų Naujuosiuose Verkiuose buvo įkurta popieriaus manufaktūra, kuri sparčiai plėtėsi ir 19 a. antroje pusėje tapo viena stambiausių Vilniaus krašte. Ji nuolat konkuravo su Kučkuriškių popieriaus manufaktūra, kol 19 a. antroje pusėje ją aplenkė.

Per istoriškai labai trumpą pradinį vystymosi laikotarpį (1834 - 1850 m.) įmonė buvo vienu stambiausių to meto popieriaus fabrikų. Per vienuolika metų nuo įkūrimo manufaktūros gamybos mastai išaugo daugiau kaip 3 kartus. Kapitalizmo vystymosi laikotarpiu (1850-1918 m.) fabrikas patyrė nuosmukius ir pakilimus. 1850 m., kilus gaisrui, sudegė beveik visi pastatai, stipriai nukentėjo įrenginiai. Fabrikas buvo iš naujo atstatytas tiktai praėjus ketveriems metams; jame buvo įdiegta naujausia technika. Naujųjų Verkių popieriaus fabrikas tapo moderniausia pagal techninį lygį ir stambiausia popieriaus gamybos įmone Vakarinėje Rusijos imperijos dalyje. Prieš pirmąjį pasaulinį karą buvo atlikta dar viena fabriko rekonstrukcija - pastatytas medžio masės cechas. Dėl to pagerėjo popieriaus gaminių iš medienos kokybė, darbų kiekis padidėjo 5 kartus. 1912 m. per didžiulį gaisrą vėl smarkiai buvo sunaikinti fabriko pastatai ir įrenginiai, tačiau netrukus buvo atstatyti. Fabrikas nukentėjo pirmojo pasaulinio karo metu.

Prieš antrąjį pasaulinį karą ir jo metu fabrikas neveikė. Įmonė atsigavo po sovietų nacionalizacijos. Išlikusi viena popieriaus mašina, pradėjo gaminti labai reikalingą produkciją - spaudos ir rašomąjį popierių. 1953 m. fabrikas buvo rekonstruotas, pastatyta dar viena popieriaus - puspergamento gamybos mašina. Kiek vėliau rekonstruotas malimo skyrius ir pastatyta trečia popieriaus mašina. 1966 m. buvo įsisavinta vieno sluoksnio cigarečių filtrų gamyba.