background

Naujienos

Informacija apie gamtotvarkos planų ir tikslinės tvarkymo programos rengimą2017-07-25

Informacija apie gamtotvarkos planų ir tikslinės tvarkymo programos rengimą
Informuojame, kad pradedami rengti Verkių regioniniame parke esančių „Natura 2000” teritorijų „Žaliųjų ežerų apylinkių“ ir „Ežerėlių kompleksas“ gamtotvarkos planai bei Turniškių tvenkinių tikslinė tvarkymo programa Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. „Natura 2000” teritorijų ribos pateikiamos Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastre https://stk.am.lt. Su Turniškių tvenkinių tikslinės tvarkymo programos apimamos teritorijos ribomis galima susipažinti Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijoje arba Lietuvos gamtos fonde.
Gamtotvarkos plano tikslas – nustatyti (patikslinti) tvarkomų objektų apsaugos tikslus, apsaugos ir tvarkymo uždavinius, jų įgyvendinimo priemones, eiliškumą ir vertinimo kriterijus, įvertinant esamas problemas ir veiksnius, darančius poveikį gamtotvarkos planų objektams.
Tikslinės programos tikslas - nustatyti tikslus, uždavinius ir vertinimo kriterijus, kurių siekiama sprendžiant nustatytas problemas.
Užsakovas – Savivaldybės biudžeto įstaiga Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija, Žaliųjų Ežerų g. 53, LT-08406 Vilnius, tel. (8 5) 272 9834 el.p.: info@pavilniai-verkiai.lt, interneto svetainė: www.pavilniai-verkiai.lt/
Finansavimas – Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
Rengėjas – Lietuvos gamtos fondas, Algirdo 22-3, LT-03218 Vilnius, tel. (8 5) 2310700. Už gamtotvarkos planų ir tikslinės tvarkymo programos rengimą atsakingas asmuo: Remigijus Karpuška, tel. 8 684 63709, el.paštas: remigijus.k@glis.lt
Darbų terminai: 2017-05-02 – 2017-12-22
Dėl papildomos informacijos kreipkitės į gamtotvarkos planų ir tikslinės tvarkymo programos rengėją arba Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkciją. Pasiūlymus dėl rengiamų strateginio planavimo dokumentų galima teikti gamtotvarkos planų ir tikslinės programos rengėjui. Kviečiame aktyviai dalyvauti strateginio planavimo dokumentų rengime.


Atgal

Naujienų archyvas