background

Naujienos

Biologinės įvairovės išsaugojimo priemonių įgyvendinimas Pavilnių regioniniame parke2017-12-15

Biologinės įvairovės išsaugojimo priemonių įgyvendinimas Pavilnių regioniniame parke

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija 2017 metais įgyvendino Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos rėmimo specialiosios programos (11 programa) finansuojamą priemonę „Biologinės įvairovės išsaugojimo priemonių įgyvendinimas Pavilnių regioniniame parke“ (biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. A72-1225/17(3.1.36-TD2)). Šia priemone sprendžiami du klausimai vienu metu: bioįvairovės apsaugos ir miestiečių kokybiško poilsio užtikrinimo. Pavasarinė varliagyvių migracija jau daugumai miestiečių žinomas ir pažįstamas reiškinys. Itin gausios migracijos stebimos Pavilnių regioniniame parke, Pūčkorių apylinkėse ir Ribiškėse. Siekiant užtikrinti stabilią ir ilgalaikę migruojančių varliagyvių apsaugą pirmieji reikšmingi darbai jau padaryti ir akivaizdžiai pasiteisino. 2014–2015 metais Ribiškėse sėkmingai įgyvendintas biologinės įvairovės (varliagyvių) apsaugos sistemos įrengimo projektas. Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos rėmimo programos lėšomis viename iš ypač intensyvios varliagyvių migracijos taškų, Pavilnių regioniniame parke, Ribiškių take įrengta polimerbetonio varliagyvių „požeminė perėja“. Varliagyvių praėjimo sistemą sudaro beveik 300 m ilgio tvorelė palei kelią su 2 pralaidomis per kelią. Ši perėja gelbsti šimtus gyvybių: varliagyviai ir kiti smukūs gyvūnai nebegali patekti ant kelio, L raidės formos tvorelės nukreipia gyvūnus į pralaidas.

Tęsiant gerąją praktiką nuo 2017 m. projektuojama ir planuojama įrengti modernią ir šiuolaikišką  varliagyvių migravimo sistema Pūčkorių gatvėje.

Įgyvendinant biologinės įvairovės išsaugojimo priemonę buvo atlikti šie darbai:

Ø  Parengti du techninių darbų projektai „Varliagyvių apsaugos sistemų įrengimas dviejose Pūčkorių gatvės atkarpose“ I, II dalys. Darbai numatyti dviejose skirtingo sudėtingumo Pūčkorių gatvės atkarpose. Viso suprojektuota 330 m.

Ø  Po2017 m. liūčių, tarp Pūčkorių gatvės ir Vilnelės upės 180 m atkarpoje susidarė nuošliaužų, įgriuvų ir išplovų, kurios kelia pavojų miestiečiams bei sudaro avarinę situaciją važiuojantiems gatve. Vilnelės upės kranto tvarkymo darbų pradžia.

--Vilnelės upės šlaito atkūrimo darbai: šlaito tvirtinimas hidrotechnine tekstile, šlaito atstatymas lauko rieduliais ir žvyru. Ypač efektyvi slenkančių šlaitų tvirtinimo priemonė – vielos tinklo maišai užpildyti lauko rieduliais (gabionai).

--Vilnelės upės šlaito tvirtinimo darbai: metalinių polių sukalimas ir horizontalių metalinių vamzdžių sumontavimas (180 m atkarpoje).

--Vilnios upės šlaito pritaikymo varliagyvių migravimo sistemos įrengimui darbai: teritorija patenka į Natura 2000specialiosios apsaugos teritoriją, todėl atliktas poveikio aplinkai vertinimas, atlikta topografinė nuotrauka ir geologiniai grunto tyrimai.

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija maloniai prašo parko lankytojų ir parko svečių neardyti, neniokoti ar kaip nors kitaip nesunaikinti įrengtų tiek laikinų, tiek stacionarių užtvarų. Raginame visus vykstančius į Pūčkorių pažintinį taką automobilius palikti aikštelėje prie Pūčkorių piliakalnio arba prie Belmonto pramogų centro.

Nuotraukose matote:

Ypač efektyvi slenkančių šlaitų tvirtinimo priemonė – vielos tinklo maišai užpildyti lauko rieduliais (gabionas).

 

Eroduojantis Vilnelės šlaitas Pavilnių regioninio parko teritorijoje.

Moderni ir šiuolaikiška  varliagyvių migravimo sistema Pūčkorių gatvėje

Varliagyvių sistema siekiama užkirsti kelią varlių žūčiai po automobilių ratais.

 


Atgal

Naujienų archyvas