background

Naujienos

Baltijos Ministrų Tarybos Aplinkos ministrų susitikimas2018-05-25

Baltijos Ministrų Tarybos Aplinkos ministrų susitikimas

Gegužės 23-24 dienomis Vilniuje vyko Baltijos Ministrų Tarybos, kuriai 2018 metais pirmininkauja Lietuva, Aplinkos ministrų susitikimas. Posėdžio metu Lietuvos aplinkos ministras Kęstutis Navickas, Latvijos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministras Kaspars Gerhards ir Estijos aplinkos ministras Siim Kiisler aptarė regionui aktualiausius aplinkos apsaugos ir klimato kaitos klausimus.

Vėliau svečiai vyko į Ignalinos atominę elektrinę, buvo aptarta jos uždarymo eiga ir aplinkos saugumo užtikrinimas, Ignalinos rajono meras Henrikas Šiaudinis pristatė pastatų renovacijos projektą bei kompleksiškai sutvarkytą renovuotų pastatų kvartalą.

Įmonėje „EMP recycling“ Aplinkos ministrams buvo pristatyta svarbi Lietuvos atliekų tvarkymo strategijos dalis – elektroninių atliekų perdirbimas.

Svečiai lankėsi ir Etnokosmologijos muziejuje, Žaliųjų ežerų kraštovaizdžio draustinyje, Balsių regykloje ir plačialapių klumpaičių populiacijos vietose, dalyvavo ekskursijoje po Verkių dvaro sodybą.

Baltijos Ministrų Tarybos Aplinkos ministrų svarbiausi aptarti klausimai: pasirengimas naujajai ES daugiametei finansinei programai,pažanga, iššūkiai ir glaudesnis bendradarbiavimas rengiant integruotus energetikos ir klimato kaitos planus, taip pat Buveinių direktyvos įgyvendinimas.

Kalbėdami apie 2021-2027 m. ES biudžeto projektą,ministrai išskyrė du aspektus – prioritetines sritis ir biudžeto formavimo principus. Buvo pažymėta, kad pastaraisiais metais nemažai pasiekta didinant energetikos vartojimo efektyvumą (daugiabučių renovacija), gerinant atliekų tvarkymą, vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, tačiau užsibrėžti tikslai dar nepasiekti. Ministrai vieningai sutarė teikti pirmenybę klimato kaitos mažinimui ir prisitaikymui prie jos bei žiedinės ekonomikos skatinimui. Jų nuomone, yra svarbu plačiau taikyti tokius projektų finansavimo būdus, kurie skatintų įmones pačias kurti ar diegti kitų sukurtas inovacijas, rinkai siūlyti aplinkai draugiškus produktus.

Baltijos šalių Aplinkos ministrų tarpusavio bendradarbiavimas naudingas visoms trims šalims.

Kęstutis Navickas: „Svarbu ir tai, kad galime pristatyti mūsų pastebėtas kylančias grėsmes, apie kurias kalbėdami ir derindami mūsų šalių veiksmus esame girdimi ir galime pasiekti geresnių rezultatų tarpatautiniu mastu. Vieningas Baltijos šalių balsas yra svaresnis.“

Atgal

Naujienų archyvas