background

Natura 2000 parke

Natura 2000 – Europos Sąjungoje esantis saugomų teritorijų tinklas, įkurtas siekiant išsaugoti Europos Bendrijos mastu retas ar nykstančias gyvūnų bei augalų rūšis ir gamtines buveines. 

Daugiau informacijos apie šias teritorijas rasite adresuhttp://www.natura2000info.lt/

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m.balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1 –210 patvirtintą „Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą”, Verkių regioniniame parke išskirtos šios buveinės:

 

Europos kodas

Pavadinimas

Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė

LTVIN0008

Žaliųjų ežerų apylinkės 

3140 Ežerai su menturdumblių bendrijomis
9010 Vakarų taiga
9020 Plačialapių ir mišrūs miškai
9050 Žolių turtingi eglynai
9180 Griovų ir šlaitų miškai
Plačialapė klumpaitė

LTVIN0010

Riešės upės slėnis

Pleištinė skėtė
Ovalioji geldutė
Siaurasis vertigas

LTVIN0011

Ežerėlių kompleksas

Skiauterėtasis tritonas
Šarvotoji skėtė

LTVIN0012

Neries upės šlaitas ties Verkiais

Niūraspalvis auksavabalis
Europinis plačiaausis

Neries upės šlaito ties Verkiais gamtotvarkos planas patvirtintas LR aplinkos ministro 2007 m. Balandžio 12 d. Įsakymu Nr. D1-211.Kitų Natura 2000 teritorijų planai parengti, tačiau dar nepatvirtinti LR aplinkos ministro įsakymu.