background

Kraštovaizdžio draustiniai

TURNIŠKĖS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIS, kartu su Riešės hidrografiniu, įsteigti apsaugoti Riešės upelį ir jo kraštovaizdį, biologinę įvairovę. Daugiau apie Riešę skaitykite skyrelyje Verkių regioninio parko hidrografiniai draustiniai. Turniškė - viena iš Riešės žemupyje atsišakojančių upelio atkarpų. Būtent ji saugoma Turniškės kraštovaizdžio draustinyje. Ant šio upelio kranto yra XIX a. technikos paminklas - Naujųjų Verkių popieriaus fabrikas su inžinerine kanalų sistema.
VERKIŲ ARCHITEKTŪROS DRAUSTINYJE saugomas unikalus Verkių rūmų architektūros ansamblis. Jį sudaro vakarinė ir rytinė oficinos, paviljonas, arklidės, sargo namelis, dvi oranžerijos, įvairūs ūkiniai pastatai, parkas su senaisiais tvenkiniais. Plačiau apie Verkių rūmų ansamblį skaitykite skyrelyje Verkių regioninio parko kultūros paveldas. Savita ir įdomi Verkių rūmų parko tvenkinių sistema. Draustinis taip pat skirtas išsaugoti ir eksponuoti unikalią Lietuvai tipišką Vidurio Europos vidutinių upių slėnių užmiesčio teritorijų gamtos ir kultūros sandūros įvairių epochų raišką, saugant istorinių vietovaizdžių visumą, Neries šlaitų senuosius ąžuolynus, vykdant kultūrinio komplekso išsaugojimo ir atkūrimo, paremto moksliniais tyrimais, apsauginio miškų ūkio veiklą ir pažintinį turizmą.

ŽALIŲJŲ EŽERŲ KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINYJE saugomi ilgi ir gilūs stačiašlaičiai Žaliųjų ežerų dubakloniai (rinos) ir žemiausiose jų vietose telkšantys ežerai. Čia reljefas tikrai įspūdingas. Itin išraiškingas kalvotas tarpuežeris labai vertingas ir biologiniu požiūriu, nes jame gausu į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų, brandūs liepynai ir ąžuolyniniai eglynai, kuriuose auga didelės plačialapių klumpaičių (Cypripedium calceolus) populiacijos. Balsio (Kryžiuočių) ežero, didžiausio ir giliausio Žaliųjų ežerų grupėje, statūs duburio šlaitai, virš vandens iškilęs iki 40 m, beveik tiek pat nusileidžia ir po vandeniu. Šlaituose gausu šaltinių. Bene didžiausias galvosūkis yra žalia Žaliųjų ežerų spalva. Jų vanduo iš tiesų ryškiai žalias, nes požeminiai vandenys, maitinantys ežerus, yra labai karbonatingi.