background

Hidrografiniai draustiniai

Riešės hidrografinis draustinis įsteigtas išsaugoti natūralią Riešės upelio atkarpą, kurioje gyvena retos gyvūnų, saugomų Europos mastu, rūšys.
Riešės upelis - ilgiausias ir įdomiausias Verkių regioniniame parke. Jis išteka iš Baluosio ežero ir yra apie 22 km ilgio, baseino plotas – 86,5 km2. Riešės upelis turi daug vardų: iki Gulbino ežero jis vadinamas tiesiog Rieše, nuo Gulbino iki Balsio ežero - Senąja Rieše, o pačiame žemupyje išsišakoja į Turniškę ir Riešę.

Riešės santaka

Riešės upelis labai vingiuotas, vandenys į jį suteka iš Aukštaičių aukštumos pakraščio, smėlingosios lygumos ir klonių. Pradžioje ji teka aukštumos pakraščiu, kerta gilų Gulbino ežero duburį, o galiausiai pati suformuoja ryškų klonį. Įtekėjusi į centrinę Gulbino ežero dalį, vos už 100 metrų, ji vėl išteka iš ežero. Riešės delta gerokai paseklino ežerą, gylis sekliausioje centrinėje ežero dalyje tesiekia 3-4 metrus. Žemupyje ji  išsišakoja į du upelius. Toks upelio dvišakumas žemupyje hidrografų vadinamas bifurkacija (furca - lotynų kalboje reiškia šakutę ar dvišakiškumą) ir yra gana retas reiškinys visoje Lietuvoje.

Riešės vingiai

Dar viena retenybė - upės slėnis suformuotas senajame dubaklonyje. Ypač išraiškingas stačiašlaitis Riešės senklonis - upelio slėnio atkarpa nuo jo ištakos iš Gulbino ežero iki santakos su Nerimi, vietomis siekiantis vieną kilometrą pločio. Nuo Gulbino ežero iki santakos su Nerimi Riešė yra ypač graži.
Riešės upelio vaga daugelyje vietų ištiesinta, bet žemupyje dar išlaikiusi savo pirmapradę struktūrą. Vidurupyje Riešės nuolydis nedidelis, ji teka ramiai. Žemuupyje jis smarkiai padidėja ir upelis žemupyje ima staigiai garmėti žemyn: nuolydis labai didelis - viename kilometre nusileidžia 4,5-5,0 metrus, o slėnio šlaitai gana aukšti ir statūs. Šioje dalyje ir upelio vaga labiausiai vingiuota.

Riešės upelis

Rininiu kloniu tekančio dvišako Riešės – Turniškių upelio slėnis laikomas vienu vertingiausių gamtinio kraštovaizdžio kompleksų. Tokiai unikaliai Riešės upelio struktūrai išsaugoti Verkių regioninio parko teritorijoje yra įsteigti Riešės hidrografinis bei Turniškės kraštovaizdžio draustiniai.

Riešės upelis

Be to, dėl Riešės slėnyje sutinkamų retų vabzdžių, aplinkinė teritorija yra įtraukta į Europos Sąjungos mastu saugomų teritorijų ekologinį tinklą – Natura 2000.
Yra atlikta tik keletos faunosi ir floros rūšių detalesni tyrimai Riešės hidrografiniame draustinyje. Šioje teritorijoje sutinkama pievinė varlė (Rana temporaria), smailiasnukė varlė.  Upelyje gyvena apie 70 vandens gyvūnų rūšių - tai įvairūs bestuburiai, kaip pvz.: moliuskai, vėžiagyviai, blakes, vabalai ir kt. Aplinkinėse miškingose teritorijose be įprastų rūšių, gyvena saugomos paukščių rūšys: juodoji meleta (Dryocopus martius), jerubė (Bonasa bonasia ), taip pat žalioji meleta (Picus viridis) (LRK). Riešės upės pakrantėse gyvena bebras (Castor fiber), aplink gausu ūdrų (Lutra lutra), gyvena kanadinės audinės  (Mustela vison), Natuzijaus šikšniukai (Pipistrellus nathusii).