background

Ekologinis švietimas

5-erius metus prie Direkcijos veikė Vilniaus jaunųjų gamtotyrininkų mokykla, kurioje mokėsi įvairių Vilniaus miesto mokyklų 9-11 klasi moksleiviai.
Kasmet gegužės mėnesį moksleiviams organizuojamos gamtos pamokos regioninių parkų teritorijoje, kurias kartu su direkcijos specialistais veda Vilniaus Universiteto arba Pedagoginio Universiteto studentai. Pastaraisiais metais ekologinio – aplinkosauginio švietimo srityje dirbame pagal atskiras programas su Vilniaus miesto mokyklomis, Vilniaus Pedagoginiu Universitetu.