background

Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS


 

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2016 metai

2017 metai

Direktorius

1

1388

1592

Direktoriaus pavaduotojas

1

1225

1227

Vyr. finansininkas

1

1314

1252

Skyriaus vedėjas

2

945

890

Vyriausiasis specialistas

7

635

816

Darbininkas

2

-

380 

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2015 metai

2016 metai

Direktorius

1

1388

1388

Direktoriaus pavaduotojas

1

1225

1225

Vyr. finansininkas

1

1249

1314

Skyriaus vedėjas

2

847

945

Vyriausiasis specialistas

5

581

635